۱۷ فروردین ۱۳۷۴، ۰:۰۱
کد خبر: 5830583
T T
۰ نفر
یک نماینده دومای دولتی روسیه تداوم جنک در چچن را شکست دموکراسی در روسیه خواند # مسکو - ایرنا17/1/74 برابر با6 آوریل 1995 سرگئی توالف نماینده دومای دولتی روسیه قطع مذاکرات صلحآمیز درچچن وتداوم جنک وخون ریزی دراین جمهوری راپیروزی تانک بردموکراسی روسیه خواند.
وی که روزچهارشنبه درگفتگو باخبرنگاران داخلی وخارجی درمحل دومای دولتی روسیه سخن می گفت پیامد حملات قهرامیز ارتش روسیه به چچن راکشته شدن 23هزار نفرازمردم بی دفاع ،بیش از 1500 سرباز روس وویرانی شهرنیم میلیونی گروزنی خواند.
توالف هشدارداداگردشمنان مذاکرات صلحآمیز به انتقام جوئی های سیاسی خودادامه دهندجنک چچن سالها بطول خواهدانجامید.
وی ازاینکه رئیس جمهوری ودولت روسیه ازابتدای جنک چچن باهرگونه پیشنهادصلحآمیز ی مخالفت کردتدابرازتاسف کرد.
۰ نفر