۲۷ دی ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5822911
T T
۰ نفر
چین و انگلیس در مورد هنک کنک به توافق های تازه ای رسیدند # پکن- ایرنا 27 دی 1375 برابر با 16 ژانویه 1997 چین و انگلیس روزپنجشنبه به توافق هایی در زمینه اداره امور فرودگاه هنک کنک پس از انتقال حاکمیت این بندر به چین دست یافتند.
خبرگزاری شین هوا گزارش داد در خاتمه نشست نمایندگان لندن و پکن ، یادداشت تفاهمی در زمینه خدمات سوخت رسانی اینده فرودگاه هنک کنک امضا کردند.
براساس این یادداشت تفاهم حق انحصاری خدمات سوخت رسانی این فرودگاه بر عهده یک شرکت انگلیسی خواهد بود .
در این نشست طرح های فرودگاهی که پیش از این برای بندر هنک کنک تنظیم شده است ، مورد بازبینی قرار گرفت .
چین تاکنون به تفاهم های متعددی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی و امنیتی اینده هنک کنک دست یافته است .
با کسب تفاهم های تازه به نظر می رسد در ماههای پایانی به انتقال حاکمیت هنک کنک ، چین و انگلیس اختلافات خود را در این زمینه کاهش داده اند.
هنک کنک پس از 99 سال از دهم تیر ماه سال اینده از حاکمیت انگلیس خارج و به چین منتقل می شود.
* 40 *
۰ نفر