۱۱ دی ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5821301
T T
۰ نفر
قبرستان یهودیان در رم مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت # رم - ایرنا 11 دی ماه 1375 برابر با 31 دسامبر 1996 افراد ناشناسی که احتمالا وابسته به گروه نژادپرست "نئونازیست"هستند روز یکشنبه وارد قبرستان رم شده و حدود 15 قبر متعلق به یهودیان را مورد حمله قرار دادند.
افراد ناشناس سنک چندین قبر متعلق به یهودیان را جابه جا کرده و ستاره داوودی برخی از آنها را کندند.
نیروهای انتظامی شهر رم، نوشته هایی بدست آوردند که نشان می دهد عاملان این کار وابسته به گروه "ناتزیسکن" بوده اند. علاوه بر این بر روی یکی از سنک قبرها، نشان های صلیبی "نازی" هیتلری به دست آمده است.
"والتر ولترونی" ، معاون نخست وزیر ایتالیا، وابسته به حزب دموکرات چپ، اظهار داشت : این عمل اهانت به وجدان دموکراتیک است .
"مائوریتزیو گاسپاری" یکی از اعضای برجسته حزب دست راستی اتحاد ملی (جنبش اجتماعی سابق ایتالیا که هنوز از سوی یهودیان و نیز گروه های چپ کمونیستی متهم به گرایش های فاشیستی هستند نیز حمله به قبرهای یهودیان را یک اقدام وحشیانه توصیف کرد.
گفته می شود که حمله به قبرهای یهودیان توسط گروه های نئونازی احتمالا بی ارتباط بامحاکمه "اریک پریبک"، افسر آلمانی ارتش هیتلری نیست .
این افسر آلمانی که متهم به کشتار یهودیان رم، هنگام اشغال این شهر توسط نیروهای هیتلر است ، دو سال پیش در آرژانتین بازداشت و برای محاکمه به ایتالیا تحویل داده شد.
* ش *
۰ نفر