۱۲ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5818157
T T
۰ نفر
حبیبی بر استفاده از زبان فارسی درتدوین قوانین تاکید کرد # تهران - ایرنا 12 آذر 1375 برابر با دوم دسامبر 1996 "حسن حبیبی" معاون اول رییس جمهوری ایران روز دوشنبه بر تسلط بر اصطلاحات حقوقی و استفاده اززبان آراسته فارسی درتدوین قوانین و آیین نامه ها تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهوری ایران گفت :قوانین و آیین نامه هادرحال حاضر از نظم و نسق خوبی برخوردارنیستند.
حبیبی استفاده از انفورماتیک درحقوق را یک ضرورت خواند و گفت : انفورماتیک درحقوق جای مناسبی پیدا نکرده و حتما باید ازاین علم به نحو مناسبی استفاده شود.
۰ نفر