۹ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5817749
T T
۰ نفر

بهای فلزات در بازار لندن

۹ آذر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5817749
بهای فلزات در بازار لندن 00000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - ایرنا نهم آذر 1375 برابر با 29 نوامبر 1996 در پایان فعالیت روز پنج شنبه بازار لندن بهای برخی از فلزات به صورت نقدی و سه ماهه بر حسب دلار امریکا و برای هر تن به این شرح بود : نوع فلز سه ماهه نقد /////////////////////////////////////////////////////////////////// مس 5/2264 5/2527 سرب 50/694 00/687 قلع 0/6090 0/6070 روی ممتاز 5/1070 5/1047 آلومینیم 7/99 درصد 5/1554 0/1529 آلومینیم آلیاژ 5/1392 5/1367 نیکل 0/6930 0/6840
۰ نفر