۲۶ مهر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5812588
T T
۰ نفر
مدیرکل فائو اولویت دادن به کشاورزی را مورد تاکید قرارداد # رم - ایرنا 26 مهر 1375 برابر با 17 اکتبر 1996 مدیر کل فائو تاکید کرد که پیش گیری از تعمیق گرسنگی جهانی در گرو اولویت دادن به کشاورزی می باشد.
" ژاک دیوف" مدیرکل سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) روز چهارشنبه در سخنانی در رم ، گفت : تا بیست سال دیگر دو میلیارد نفر از مردم جهان در معرض خطر گرسنگی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان این موضوع هشدار داد :اگر برای بازیابی اولویت های کشاورزی سیاست دقیقی اتخاذ نشود ، تا بیست سال دیگر جهان با دو میلیارد گرسنه روبرو خواهد شد.
"دیوف" همچنین مطالعه الگوهای نوین تدارک ، تولید و ذخیره سازی غذایی ، به منظور محو گرسنگی و سو تغذیه جمعیت 800 میلیون نفری کنونی را ضروری دانست.
مدیرکل فائو افزود: در برنامه نوین تولید غذا ، باید معادلات موجود میان زمین کشت ، محیط زیست ، منابع و حجم ذخایر و نیز آب و آبیاری مورد نظر قرار گیرد.
اجلاس جهانی غذا از 23 تا 27 آبان ( 13 الی 17 نوامبر) به ریاست فائو و با شرکت سران کشورها ، در رم برگزار خواهد شد.
۰ نفر