۱۰ مهر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5810649
T T
۰ نفر

بهای فلزات در بازار لندن

۱۰ مهر ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5810649
بهای فلزات در بازار لندن 000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - ایرنا 10 مهر 1375 برابر با یک اکتبر 1996 در پایان فعالیت روزسه شنبه بازار لندن ، بهای برخی از فلزات به صورت نقدی و سه ماهه ، بر حسب دلار آمریکا و برای هر تن به شرح زیر بود : نوع فلز سه ماهه نقد ...... ....... .........
مس 5/1907 5/1902 سرب 75/754 50/748 قلع 5/5977 0/5910 روی ممتاز 3/1019 50/994 آلومینیم 7/99 درصد 5/1366 5/1330 آلومینیم آلیاژ 0/1215 0/1195 نیکل 5/7032 0/6920
۰ نفر