۳۱ شهریور ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5809198
T T
۰ نفر

قیمت محصولات کشاورزی در بورس نیویورک

۳۱ شهریور ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5809198
قیمت محصولات کشاورزی در بورس نیویورک # تهران - ایرنا 31 شهریور 1375 برابر با 21 سپتامبر 1996 ن سویا ( 6000 پوند / دلار هر پوند ) تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز سپتامبر 96 2520/0 ( سنت 20/25 ) اکتبر 96 2506/0 ( سنت 06/25 ) دسامبر 96 2549/0 ( سنت 49/25 ) ژوئیه 97 2573/0 ( سنت 73/25 ) مارس 97 2602/0 ( سنت 02/26 ) می 97 2624/0 ( سنت 24/26 ) ژوئیه 97 2645/0 ( سنت 45/26 ) ....................................................................
شکر دنیا ( 11200 پوند / دلار هر پوند ) اکتبر 96 1142/0 ( سنت 42/11 ) مارس 97 1137/0 ( سنت 37/11 ) می 97 1127/0 ( سنت 27/11 ) ژوئیه 97 1101/0 ( سنت 01/11 ) اکتبر 97 1090/0 ( سنت 90/10 ) مارس 98 1081/0 ( سنت 81/10 ) می 98 1071/0 ( سنت 71/10 ) ....................................................................
پنبه ( 5000 پوند / دلار هر پوند ) اکتبر 96 7425/0 ( سنت 25/74 ) دسامبر 96 7528/0 ( سنت 28/75 ) مارس 97 7640/0 ( سنت 40/76 ) می 97 7714/0 ( سنت 14/77 ) ژوئیه 97 7760/0 ( سنت 60/77 ) اکتبر 97 7790/0 ( سنت 90/77 ) دسامبر 97 7720/0 ( سنت 20/77 ) مارس 98 7800/0 ( سنت 00/78 ) می 98 7850/0 ( سنت 50/78 ) ....................................................................
این اطلاعات آخر روز پنج شنبه ( ساعات اولیه بامداد روز جمعه به وقت تهران ) اعلام شده است .
توضیح این که هر پوند معادل 454/0 کیلو گرم است .
۰ نفر