۲۲ شهریور ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5808172
T T
۰ نفر
آوارگان کردعراقی درنوارمرزی ایران درانتظار یاری جهانیان هستند # سردشت- ایرنا 22 شهریور 1375 برابر با 12 سپتامبر 1996 هزاران پناه جوی کردعراقی که از روزسه شنبه ازبیم حملات ارتش عراق ونیروهای حزب دمکرات کردستان بامشقت های فراوان خود رابه سه جاده منتهی به مناطق مرزی کله ،بیتوش وقاسم رش ازتوابع سردشت رسانده اند،خواستارواکنش مجامع بین المللی دربرابرجنایات فجیع نیروهای مهاجم به کردستان عراق شدند.
پناه جویان کردعراقی که ازشهرهای سلیمانیه ،رانیه،قلعه دیزه،هولیر، واربیل هستنددرگفتگوهایی ضمن قدردانی ازکمکهای جمهوری اسلامی ایران، خواستار مساعدت سازمانهای امدادی جهانی برای نجات هزاران کردعراقی که درکوهستانهای عراق متواری هستند، شدند.
"عبدالله احمد" 40 ساله اهل شهررانیه که ازسه روزپیش به اتفاق خانواده اش خودرابه منطقه مرزی "کله"رسانیده است، گفت : شهرراموقعی ترک کردیم که چاره ای جزاین نداشتیم ، نیروهای مسعود بارزانی و صدام حسین به هیچ کس رحم نمی کردند.
"امین حمه شریف" 38 ساله ازاهالی اربیل می گوید: امروزیک تراژدی وحشتناک درشمال عراق درجریان است وتنهاقربانیان این فاجعه زنان ،کودکان وافرادبیگناه هستند.
"امیراحمد" 30 ساله ازاهالی کوی سنجق نیز می گوید :ازاوایل هفته که کوی سنجق بدست نیروهای بارزانی و بعثی افتاد، همه مردم به هرگوشه فرارکردندمن به اتفاق خانواده ام پس ازسه روزپیاده روی به اینجاامدیم ازبرادران ایرانی عاجزانه تقاضای کمک داریم.
عمرنصرالدین ازاهالی شهرهولیرنیزدرگفتگویی خواستارارسال کمکهای مجامع بین المللی برای جلوگیری ازبروزیک فاجعه بزرک انسانی درشمال عراق شد.
وی می گوید: دست قدرتهابزرک درتحولات شمال عراق بخوبی نمایان است، هرچه برسرمان می آیدازتبانی آمریکا با صدام است .
وی ازکشته شدن تعدادزیادی ازفرماندهان اتحادیه میهنی کردستان خبردادوگفت : دکتر"فوادمعصوم " عضوبرجسته سیاسی اتحادیه پس اززخمی شدن به اسارت نیروهای پارتی درآمد."هاشم جیاز" یکی ازفرماندهان اتحادیه و "احمدموسی " رییس پلیس اربیل نیز اسیر شد.
یک زن پناجوی کردعراقی بنام" نصیبه" اظهارداشت : ماهم اکنون به شیر،غذا چادروآب نیازداریم .
وی گفت : مدعیان حقوق بشرکه امکانات وسیعی دراختیاردارندبایدبه وظایف خودعمل کنند،تعدادزیادی ازمردم کرددربیابانهاوکوهستانهای شمال عراق گرسنه وتشنه سرگردانند.
خبرنگارایرنا ازمنطقه قاسم رش نیزگزارش می دهد،امدادگران هلال احمرسرگرم توزیع مایحتاج مردم هستند.
دراین منطقه حدودشش هزارنفرازپناه جویان کرددرآنسوی مرزدرانتظارورود به ایران هستند.
فرماندارسردشت درمنطقه مرزی قاسم رش گفت : همه توان برای تامین موادغذایی وپوشاک وهمچنین اسکان پناه جویان کرد به کارگرفته می شود ولی واقعیت این است که تامین مطلوب نیازهاامکان پذیرنیست .
وی گفت : مقدارزیادی مایحتاج ضروری شامل پتو،چادر،شیرخشک،کنسرووروغن بین پناه جویان دراین منطقه توزیع شده است.
وی افزود : ماازهمه کشورهامی خواهیم برای تامین نیازهای اولیه پناهندگان، مارایاری کنند.
درمنطقه مرزی بیتوش سردشت نیزدست کم پنج هزارنفرازشهرهای جنگزده شمال عراق دران سوی مرزبه طورموقت استقراریافته اند.
(41)
۰ نفر