۱۷ شهریور ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5807540
T T
۰ نفر
سندیکاهای آلمان به برنامه های دولت این کشور اعتراض می کنند 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 بن - ایرنا 17 شهریور 1375 برابر با 7 سپتامبر 1996 اتحادیه سندیکاهای آلمان به عنوان اعتراض به برنامه های اخیر صرفه جویی دولت، از اعضای خود خواست که روزشنبه در سراسر آلمان دست به اعتراض بزنند0 انتظار می رود که در شش شهر بزرک آلمان 150 هزار نفر در این تظاهرات اعتراض آمیز شرکت کنند.
دولت آلمان چندی پیش به منظور صرفه جویی و تضمین موقعیت اقتصادی این کشور قوانین جدیدی را در زمینه امور مالیاتی و اجتماعی تصویب کرد.
بر اساس این قوانین، ازجمله از میزان دستمزد شاغلان در مواقع بیماری به میزان 20 درصد کاسته می شود و در بسیاری از موارد کمک های بازنشستگی و بیمه های اجتماعی و بیماری محدود می شود0 دولت آلمان قصد دارد با اجرای این برنامه ها در مجموع 50 میلیارد مارک صرفه جویی کند.
(41)
۰ نفر