۱ شهریور ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5805659
T T
۰ نفر
تولیدنفت مناطق خشکی ایران درهفت سال اخیرقریب به 2/1میلیون بشکه درروز افزایش یافت # تهران - ایرنا 1 شهریور ماه 1375 برابر با 22 آگوست 1996 تولید نفت از حوزه های درون ساحلی/ مناطق خشکی/ ایران از آغاز برنامه اول یعنی سال 68 تاپایان سال 74 با حفر 436 حلقه چاه به میزان یک میلیون و 148 هزار بشکه در روز افزایش یافت.
فرامرز قدیری مدیر تولید مناطق خشکی شرکت ملی نفت ایران با اعلام این مطلب افزود میزان سرمایه گذاری انجام شده برای حفاری چاهها و تولید نفت از حوزه های نفت درون ساحلی از سال 68 یعنی آغاز برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی تا پایان سال 74 بالغ بر 726 میلیارد و 497 میلیون و 197 هزار ریال بود.
وی گفت : ظرفیت تولید نفت از حوزه های درون ساحلی درصورت تحقق برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه میادین تا پایان برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی یعنی سال 1378 به 3 میلیون و 706 هزار بشکه در روزبالغ خواهد شد.
* 40 *
۰ نفر