۲ خرداد ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5796394
T T
۰ نفر
یک نشریه تاجیکستانی از ضعف شدید ارتش این کشور انتقاد کرد # دوشنبه - ایرنا دوم خرداد 1375 برابر با 22 می 1996 یک نشریه چاپ دوشنبه از ضعف شدید ارتش تاجیکستان در جنک بامخالفان بشدت انتقاد کرد.
هفته نامه ویچرنی کوریر نوشت سربازان گرسنه وبرهنه و فاقد اموزش ارتش ملی تاجیکستان که حتی با چگونگی تیراندازی نیز بخوبی آشنا نیستند توان مقابله با نیروهای مسلح و باتجربه مخالفین حکومت این کشور را ندارند.
این هفته نامه نوشت در مقابل این ارتش ضعیف که افراد ان حتی از اقشار سالم کشور نیز نیستند گروههای مخالف با بیش از سه هزار نیروی مجهز که اموزشهای ویژه را طی کرده اند و ارتش کاملی را تشکیل می دهند ایستاده است.
این نشریه با اشاره به پیروزیهای اخیر مخالفین در تصرف مناطقی از شرق این کشور نوشت مخالفان قصد دارند استان بدخشان را از کشور جدا کرده و با جذب اهالی ناراضی منطقه بسوی خودامکان تشکیل دولت مستقل مخالفان دربدخشان را فراهم سازند.
ویچرنی کوریر از موضع نیروهای حافظ صلح کشورهای جامعه مشترک المنافع مستقر در خاک تاجیکستان در مقابل پیشرویهای مخالفان انتقاد کرده و نوشته است این نیروهادرحال اماده باش کامل هستند و مواضع خود رادر اطراف پایتخت و مراکز مهم ان تقویت کرده اند ولی در مقابل پیشروی گروههای مخالف در جنوب و شرق کشور واکنشی از خود نشان نمی دهند.
این نشریه می افزاید ایا این نیروها که عمده ان ها از ارتش روسیه هستند فقط زمانی عمل خواهند کرد که رزمندگان مخالف به پایتخت بیایند و مردم غیر نظامی و نیروهای حافظ صلح را تحت کنترل قرار دهند .
به نوشته این هفته نامه هم اکنون شبها در پایتخت تاجیکستان درگیریهای شدیدی صورت می گیرد و صدای تیراندازی با سلاحهای مختلف موجبات نگرانی اهالی رافراهم ساخته است.
گروههای مخالف حکومت تاجیکستان درهفته های اخیر عملیات گسترده ای را در شرق این کشوراغاز کرده اند .
* 40 *
۰ نفر