۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5794815
T T
۰ نفر

دستگاه تخلیه شیشه های خالی نوشابه درگرگان ساخته شد

۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5794815
دستگاه تخلیه شیشه های خالی نوشابه درگرگان ساخته شد # ساری - ایرنا 19 اردیبهشت 1375 برابر با هشتم می 1996 دستگاه تخلیه شیشه های خالی نوشابه توسط یکی ازمتخصصان شرکت زمزم گرگان ( شمال ایران ) ساخته شد .
ابراهیم تجری این دستگاه راباصرف 65 میلیون ریال وطی 6 ماه کارفشرده ساخته است .
تجری نام این دستگاه را انکسیر ذکر کرد و افزودهزینه خریداین دستگاه ازخارج 190 هزارمارک می باشد.
وی گفت این دستگاه شیشه های خالی نوشابه راازدرون جعبه به صورت اتوماتیک تخلیه می کند .
تجری کارایی دستگاه را2600 جعبه درساعت ذکرکرد کارایی شرکت زمزم گرگان 830 جعبه درساعت است .
وی ارزش کاری دستگاه درصورت استفاده ازکل ظرفیت آن رامعادل 15 نیروی انسانی دانست و گفت مزیت دستگاه ساخته شده نسبت به نوع مشابه خارجی آن سادگی تعمیرات ونگهداری ان است .
سازنده این دستگاه افزود چهل درصدقطعه های دستگاه مذکورمشابه سازی و60 درصدآن طراحی شده است .
* 40 *
۰ نفر