۲۰ فروردین ۱۳۷۵، ۰:۰۱
کد خبر: 5791781
T T
۰ نفر
تیم ایران در رقابتهای وزنه برداری قهرمانی اسیا به دوطلا و دونقره و یک برنز دست یافت # توکیو - ایرنا 20 فروردین 1375 برابر با هشتم آوریل 1996 " میرمحمود حاکم زاده " نماینده جمهوری اسلامی ایران در دسته 91 کیلو گرم رقابتهای وزنه برداری قهرمانی اسیا و انتخابی بازیهای المپیک 96آتلانتا ، مدال طلای این وزن را به اردوی تیم ایران به ارمغان اورد.
" حاکم زاده " در پنجمین روز از این رقابتها که در شهر چیبا- ژاپن جریان دارد با حدنصاب مجموع 5/372 کیلوگرم دو مدال طلای حرکات دو ضرب و مجموع و مدال نقره حرکت یک ضرب این دسته را به گردن اویخت .
" حاکم زاده " درحرکت یک ضرب خود بابلندکردن وزنه 5/162 کیلوگرم پس از اندری ماکاروف وزنه بردار اهل قزاقستان که وزنه 170 کیلوگرم را اسیر دستهای خود کرد، بر سکوی دوم ایستاد و 5/2 کیلوگرم رکورد ایران را که در اختیار خودش بود ، افزایش داد.
چیانک مینک چنک از تایوان با زدن وزنه 160 کیلوگرم به مدال برنز رسید.
حاکم زاده در حرکت دو ضرب این دسته، وزنه 210 کیلوگرم را بخوبی مهار کرد و ضمن کسب مدال طلای این حرکت و رسیدن به حدنصاب مجموع 5/372 کیلوگرم ، 5/2 کیلوگرم رکورد مجموع دسته 91 کیلوگرم ایران را که متعلق به وی بود، بهبود بخشید.
ماکاروف نیز بازدن وزنه 210 کیلوگرم و رسیدن به مجموع 370 کیلوگرم دو مدال نقره حرکات دو ضرب و مجموع را به اردوی تیم قزاقستان برد.
مدال برنز حرکات دوضرب و مجموع را نیز مینک چنک از تایوان بابلند کردن وزنه 195 کیلوگرم و مجموع 355 کیلوگرم به گردن اویخت .
علی بیگلری دیگر شرکت کننده ایران دردسته 91 کیلوگرم بامجموع 5/352 کیلوگرم (160 کیلوگرم یک ضرب و 5/192 کیلوگرم دوضرب ) دررده چهارم ایستاد.
پس ازخاتمه رقابتهای دسته 91 کیلوگرم نوبت به شرکت کنندگان در دسته 99 کیلوگرم رسید.
دراین وزن تیم ایران دو وزنه بردار برروی صحنه فرستادکه حاصل ان یک مدال نقره و یک برنز توسط رییسعلی حاتمی و کسب عنوان هفتمی توسط سیدکمال موسوی بود.
رییسعلی حاتمی دراین دسته به حدنصاب مجموع 5/377 کیلوگرم دست یافت و پس ازاناتولی خراپاتی از قزاقستان و چوی دونک کیل از کره جنوبی بر سکوی سوم ایستاد.
حاتمی درحرکت یک ضرب خود وزنه 5/167 کیلوگرم را بالای سرقراردادودررده چهارم قرارگرفت .
وی همچنین 5/2 کیلوگرم رکورد حرکت یک ضرب دسته 99 کیلوگرم ایران را که دراختیار خودش بود، شکست .
اناتولی خراپاتی وزنه بردار کهنه کار اهل قزاقستان درحرکت یک ضرب این دسته بابلندکردن وزنه 5/185 کیلوگرم ضمن کسب مدال طلای این حرکت نیم کیلو گرم رکورد اسیا را بهبود بخشید.
چون دونک کیل از کره جنوبی با170 کیلوگرم مدال نقره گرفت .
حاتمی درحرکت دوضرب خود وزنه 210 کیلوگرم را بالای دستهای خود قرار داد و به خاطر سبکی وزن نسبت به وزنه بردار کره جنوبی به مدال نقره دست یافت و در مجموع سوم شد.
خراپاتی در حرکت دوضرب وزنه 228 کیلوگرم را بلندکرد و نیم کیلوگرم رکورد اسیا و جهان را ترقی داد وبارسیدن به حدنصاب مجموع 5/412 کیلوگرم رکورد جدیدی برای اسیا دراین حرکت به نام خود ثبت کرد.
چوی دونک کیل درحرکت دوضرب پس از حاتمی برسکوی سوم ایستاد ودرمجموع با380 کیلوگرم دوم شد.
سید کمال موسوی دیگر شرکت کننده ایران دراین دسته بامجموع 360 کیلو گرم ( 165 کیلوگرم یک ضرب و 195 کیلوگرم دوضرب ) در رده هفتم ایستاد.
پیش ازاین شاهین نصیری نیا وزنه بردار 76 کیلوگرم ایران به مدال نقره اسیا دست یافته بود.
این مسابقات روز سه شنبه باانجام رقابتهای دسته های 108 و به اضافه 108 کیلوگرم به پایان می رسد.
۰ نفر