۲۶ اسفند ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5790357
T T
۰ نفر
احکام محکومیت مدیران مسوول روزنامه اخبار و هفته نامه فکور اعلام شد # تهران - ایرنا: 26 اسفند 1376 برابر با 17 مارس 1998 مدیران مسوول روزنامه "اخبار" و هفته نامه "فکور" به پرداخت جزای نقدی و محرومیت کوتاه مدت از اداره نشریات خود محکوم شدند.
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران روز سه شنبه اعلام کرد ، شعبـه 34 دادگاه عمومی تهران "احمد صفایی فر" مدیر مسوول روزنامه اخبار را به اتهام توهین واهانت ،هتک حرمت وبکاربردن الفاظ رکیک نسبـت بــه" محمد مایلی کهن" سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ،به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تعزیری محکوم و به عنوان تتمیم مجازات تعزیری، نامبرده را به چهار ماه محرومیت از اداره روزنامه اخبار به عنوان مدیر مسوول محکوم کرد.
این دادگاه همچنین "رضا غنی لو"مدیر مسوول نشریه فکور را نیز به اتهام چاپ صور قبیحه به یک میلیون ریال جزای نقدی تعزیری محکوم و از جهـت تتمیم مجازات تعزیری، وی را به شش مــاه محـرومیت از اداره نشریه به عنوان مدیر مسوول محکوم کرد.
دادگاه یادشده مدیر مسوول نشریه مبین را به استناد ماده 38 لایحه قانون مطبوعات مصوب سال 1358 شورای انقلاب و با تــوجه به نظر اکثریت هیات منصفه ،از اتهامات وارده تبریه کرد.
* 139 *
۰ نفر