۱۲ اسفند ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5788748
T T
۰ نفر

جنوب لبنان بمباران شد

۱۲ اسفند ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5788748
جنوب لبنان بمباران شد # بیروت - ایرنا 12 اسفند 1376 برابر با سه مارس 1998 جنگنده بمب افکنهای اسراییل ظهر روز ســه شنبه در چند نوبت دو منطقه در جنوب لبنان را بمباران کردند.
به گفته منابع امنیتی مناطق "سجد" و "عقماتا" دربلندیهای اقلیم التفاح هدف چهار راکت هوا به زمین قرار گرفت.
جنگنده های اسراییل بااتش پدافند ارتش لبنان مواجه و به هنگام ترک اسمان این کشور بالن های حرارتی رها کردند.
گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی دریافت نشـده است .
جنگنده بمب افکن های اسراییل در هفته جاری در چند نوبت جنوب لبنـان را بمباران کرده اند که خسارت یا تلفاتی نداشته است .
*م.ف *
۰ نفر