۱۲ اسفند ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5788688
T T
۰ نفر
کلاوس کینکل خواستاربرگزاری اجلاس کمیسیون سیاسی اتحادیه اروپا درباره بحران کوزوو شد # سارایوو- ایرنا: 12 اسفند 1376 برابر با سوم مارس 1998 وزیر امور خارجه آلمان به دنبال گسترش جنایات پلیس صربستـان در ایالت کوزوو خواستار برگزاری اجلاس کمیسیون سیاسی اتحادیه اروپا شد.
به گزارش رادیو بوسنی " کلاوس کینکل " از این کمیسیون خواست تا بررسـی اوضاع ایالت کوزوو را در اولویت قرار دهد.
وی گفت : جامعه بین الملل نباید اجازه دهد که اوضـاع در ایالت کوزوو بدتر شود زیرا ادامه این وضع منطقه را دچار بحران خواهد کرد.
پلیس صربستان طی دو روز گذشته 23 نفر از مردم ایالت کوزوو را به قتـل رساند و روز دوشنبه تظاهرات اعتراض آمیز در این ایالت را بشدت سرکوب کرد.
جنایات و اعمال سرکوب گرایانه پلیس صربستان اعتراضات جوامع بین المللی را درپی داشته است .
ایالت کـــوزوو در مرز بین صربستان و آلبانی با دو میلیون نفر جمعیـت خواستار خود مختاری است .
۰ نفر