۲۶ بهمن ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5786527
T T
۰ نفر

دورنمای تامین اب شهر تهران نگران کننده است

۲۶ بهمن ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5786527
دورنمای تامین اب شهر تهران نگران کننده است # تهران - ایرنا 26 بهمن 1376 برابر با 15 فوریه 1998 طبق پیش بینی های انجام شده کمبود اب در شهر تهران در سال 1378 حــدود 13 میلیون مترمکعب و در سال 1400 به حدود 604 میلیون مترمکعب خواهد رسید.
با این وصف دورنمای تامین اب مورد نیاز تهران نگران کننده است و ضرورت دارد ، ظرفیت های جدید مناسبی در این بخش ایجاد و بهره برداری شود.
نیاز شهر تهران به اب باتوجه به روند فزاینده مصرف، در سال 1380 حدود 912 میلیون مترمکعب پیش بینی شد. تقاضا برای اب در سال 1400 برای جوابگویی به نیاز 12 میلیون و 790 هزار تهرانی به یک میلیارد و 459 میلیون مترمکعب خواهد رسید .
میزان مصرف اب در تهران همواره افزایش داشته است واز 98 میلیون و 430 هزار مترمکعب در سال 1345 به 776 میلیون مترمکعب در سال 1374 و سپس به860 میلیون مترمکعب در سال 75 رسید .
طبق بررسی کارشناسان شرکت اب وفاضلاب استان تهران ظرفیت های موجود تامین اب شهر تهران در سال 1380 از رودخانه کرج 335 میلیون مترمکعب در سال ، از رودخانه جاجرود 160 میلیون متــرمکعب ، رودخانه لار 110 میلیون متر مکعب و منابع اب های زیرزمینی 250 میلیون متـــر مکعب پیش بینی شد که مجموعه این ارقام از 855 میلیون متر مکعب در سال تجاوز نمی کند .
بررسی های انجام شده نشان می دهد که جمعیت شهر تهران در سال 75 به حدود هفت میلیون و 246 هزار نفر رسید که از این تعداد حدود هفت میلیون و یک صد هزار نفر زیر پوشش شبکه اب قرار داشتند.
با توسعه شهرنشینی این رقـم در سال 1380 به حـدود هفــت میلیون و 987 هزار نفر و در سال 1390 به حدود ده میلیون و 108 هزار نفر خواهد رسید .
افزایش تعداد مصــرف کنندگان سبب خواهد شد که متوسط نیاز مصرف روزانه اب در تهران از دو میلیون و 140 هزار مترمکعب در سال 75 به دو میلیــون و 496 هزار مترمکعب در سال 1380 برسد . در سال 1400 حداکثر نیاز روزانـه اب شهر تهران حدود پنج میلیون و 392 هزار مترمکعب پیش بینی شد .
با چنین دورنمایی به نظر می رسد باید به منابع محدود و ارزشمند اب به عنوان یک سرمایه ملی نگاه شود و مصرف سرانه اب شهری در بخش های مختلف اعم از خانگی ، تجاری ، اداری و عمومی به تدریج کاهش یابد0 * 139 *
۰ نفر