۲۰ بهمن ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5785682
T T
۰ نفر
حزب بهارتیا جاناتا در بین روشنفکران مسلمان هند جایی ندارد # دهلی نو - ایرنا 20 بهمن 1376 برابر با نه فوریه 1998 روشنفکران مسلمان هند معتقدند نمی توان به حزب راستگرای هندوی "بهارتیا جاناتا" (بی.جی.پی ) اعتماد کرد.
این روشنفکران روز یکشنبه با شرکت در گردهمایی "نقش مسلمانان در سیاسـت امروزی هند" گفتند: جامعه مسلمانان هند باید برای جلوگیری از به قــــدرت رسیدن حزب "بی.جی.پی" به رای دهی تاکتیکی در انتخابات متوسل شوند.
شرکت کنندگان در این گردهمایی هم عقیده بودند که حزب "بی.جی.پی" مــذهب گرا است و مسلمانان هند به عنوان بزرگترین اقلیت این کشور در دولـــت این حزب امنیت نخواهند داشت.
پروفسور "امتیاز احمد" از دانشگاه جواهر لعل نهرو ، در این زمینه گفت : بعد از حادثه تخریب مسجد بابری دو نقطه نظر وجود داشت ، یکی آنکه جــامعه مسلمانان هند باید فعالیت های سیاسی این کشور را کاملا تحریــــم کند و یا اینکه حزب ویژه خود را بوجود آورند و این درحالی است که اجرای هر دو نظـر امکان پذیر نیست .
وی توضیح داد: مسلمانان هند توانایی تاسیس حزب خود را ندارند ، بنــابر این مجبورند با احزاب دیگر همکاری کنند زیرا طفره رفتن از سیاست به معنـی خودکشی این جامعه خواهد بود.
امتیاز احمد افزود : مشارکت تنها 22 درصد از مسلمانان در انتخابات سـال 1996 هند برای این جامعه بسیار گران تمام شد.
امتیاز احمد اظهار داشت: مقصر اصلی عدم تحقق وعده های احزاب به مسلمانان تنها روشنفکران این جامعه می باشند زیرا به جای مطرح کردن مسایل اساســـی همچون بیسوادی ، فقر و بیکاری جامعه مسلمانان ، مسایل احساسی را مطــــرح کردند.
"نجمه هپت الله" معاون رییس مجلس سنای هند نیز در این گردهمـــــایی به نمایندگی از حزب کنگره تاکید کرد که تمامی تعهدهای این حزب به اقلیت هــا بویژه مسلمانان هند به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
این گردهمایی را "انجمن دانشجویان پیشین دانشگاه اسلامی علیگر" برگــزار کرد.
۰ نفر