۱۶ بهمن ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5785110
T T
۰ نفر
مـالزی : هیچ گونه تحریمی از سوی امریکا به دلیل همکاری پتروناس با ایـران پذیرفتنی نیست 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 کوالالامپور- ایرنا 16 بهمن 1376 برابر با پنجم فوریه 1998 "ماهاتیر محمد" نخست وزیر مالزی و "انور ابراهیم" معاون وی،تحریم های امریکا علیه "پتروناس"شرکت ملی نفت مالزی را به دلیل مشارکت نفتی با ایران را غیرقابل پذیرش دانستند0 سران مالزی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفتند : چنیــن تحریمــی با دیگر سیاست های امریکا و منافع شرکت های امریکایی همخوانی ندارد0 در دو روزگذشته مقام های کاخ سفید با عنوان این مطلب که " امریکا اماده است شرکت های توتال فرانسه ، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی را که در طرح توسعه حوزه نفتی پارس جنوبی مشارکت کرده اند قابل تحریـم اعلام کنــد " از ادامه مخالفت خود با سرمایه گذاری در ایران سخن گفتند0 با این حال مقام های امریکایی گفته اند سه تا شش ماه به این شرکت ها فرصت داده می شود این پیمان خود را تصحیح یا لغو کنند0 دولت هــای فرانسه، مالزی و روسیه با اعلام ادامه این مشارکت با ایران اعمال قوانین داخلی امریکا در فراسوی مرزهای این کشور را محکوم کرده اند0 * ز 139 *
۰ نفر