۳۰ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5783192
T T
۰ نفر
سوهارتو: اندونزی شرایط صندوق بین المللی پول را استعماری نمی داند 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 کوالالامپور- ایرنا: 30 دی 1376 برابر با 20 ژانویه 1998 "محمد سوهارتو" رییس جمهوری اندونزی گفت، این کشور پذیرش شرایط صندوق بین المللی پول را استعماری نمی داند و جاکارتا سر تعظیم به این صندوق فرود نیاورده است0 "هایونو ایسمان" وزیر ورزش و جوانان اندونزی ، روز سه شنبه بـه نقل از سوهارتو گفت: نامه ای که هفته گذشته به صندوق بین المللی پول تسلیم شــد به هیچ وجه به معنی فشاری که بتواند استعمار اقتصادی تعبیر شود ، نبود0 هفته گذشته هنگامی که "میشل کامدسوس" رییــس صنـدوق بین المللی پول از جاکارتا دیدن می کرد ، سوهارتو متعهد شد ، شرایط 50 ماده ای این صندوق برای انجام اصلاحات اقتصادی در اندونزی را بپذیرد0 گر چه سوهارتو می گوید ، نامه ای که به صندوق بین المللی پول تسلیم کرده گویای یک شراکت بدون ایجاد فشار است ، ولی بسیاری از مخالفان وی این نامه را پذیرش شرایط استعماری این صندوق از ســوی دولـت اندونزی برای رهایی از بحران مالی شرق اسیا می خوانند0 بحران مالی شرق اسیا از شش مـاه پیش هنگام شناور شدن واحد پولی تایلند با یورش ارزبازان جهانی همچون "جرج سروس" سرمایه دار امریکایی به بازارهای ارز و سهام تایلند و سپس مالزی ، اندونزی و کره جنوبی و برخــی دیگــر از کشورهای شرق اسیا اغاز شـده و نوسان های نگران کننده ای را در بازار سرمایه بسیاری از مناطق جهان به دنبال داشته است0 * 139 *
۰ نفر