۳۰ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5783165
T T
۰ نفر
شورای ریاست جمهوری بوسنی هرزگوین طرح واحد پول مشترک را بررسی کردند # سارایوو- ایرنا 30 دی 1376 برابر با 20 ژانویه 1998 شورای ریاست جمهوری بوسنی هرزگوین روز دوشنبه در دومین نشست خود در سال جاری میلادی ، طرح واحد پول مشترک را بررسی کردند.
"میرزا خیریچ" مشاور رییس جمهوری بوسنی هرزگوین در پایان این نشست گفت: هر دو نهاد حکومتی ( فدراسیون بوسنی هرزگوین و جمهوری صرب ) بر استفاده از سمبل هایی بر روی واحد پول مشترک تاکید دارند.
وی افزود:بانک مرکزی بوسنی هرزگوین و نماینده بلندپایه جامعه بین الملل پس از دریافت نظرات هر دو نهاد حکومتی ، تصمیم نهایی را درباره طرح واحد پول مشترک خواهند گرفت.
وی همچنین اعلام کرد:شورای ریاست جمهوری بوسنی هرزگوین درباره تعیین سفیر بوسنی در آمریکا به توافقی دست نیافته است .
۰ نفر