۲۲ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5782326
T T
۰ نفر

سقوط ارزش سهام در هنک کنک و چین

۲۲ دی ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5782326
سقوط ارزش سهام در هنک کنک و چین # پکن - ایرنا : 22 دی 1376 برابر با 12 ژانویه 1998 ارزش سهام در بورس هنک کنک بعد از ظهر امروز / دوشنبه / هنگام خاتمه کار این بازار بشدت سقوط کرد.
به گــزارش خبرگزاری شین هوا ، شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک بعد از ظهرامروز به میزان 69/8 درصد یعنی 773 هزار و 58 واحد کاهش یافت .
براساس همین گزارش دراین زمان شاخص مذکور به 8 میلیون و 121 هزار و 6 واحد رسید.
شاخص "هانک سنک " در بورس هنک گنک عصر روز جمعه گذشته هنگام خاتمه کار هفتگی این بازار به میزان 8 میلیون و 894 هزار و 64 واحد بود.
ارزش سهــــام در بورس هنک کنک پس از چند هفته ثبات نسبی از اواخرهفته گذشته با نوسانات شدیدی مواجه شده است .
در همین حال در بــورس های عمده چین یعنی بورس شانگهای و شن جن نیز ارزش سهام امروز سقوط کرد.
ارزش سهام در بورس شانگهای به میزان 12 هزار و 93 واحد کاهش یافت و به یک میلیون و 226 هزار و 96 واحد رسید.
ارزش سهام در بورس شن جن نیز به 4 میلیون و 245 هزار و 44 واحد رسید که نسبت به روز جمعه گذشته 33 هزار و 50 واحد کاهش نشان می دهد.
۰ نفر