۲۲ آذر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5779037
T T
۰ نفر
نشست هشتم کنفرانس اسلامی - تهران- قزاقستان روابط خود را با ایران گسترش می دهد # الماتی - ایرنا 22 آذر 1376 برابر با 13 دسامبر 1997 "قاسم ژامرت توقایف " وزیر امور خارجه قزاقستان گفت : این کشـور مصصم است تا همچون گذشته روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد.
وی که در اجلاس سازمان کنفرانس اسلامی در تهران به نیابت از " نورسلطان نظربایف" رییس جمهوری قزاقستان شرکت کرده بود ، گفت که در دیدار بـا سیـد "محمد خاتمی" رییس جمهوری اسلامی ایران پیام نظربایف را که در ان بر اهمیت روابط "اق ملا" وتهران و ضرورت توسعه ان تاکید شده است ، تسلیم رییس جمهوری اسلامی ایران کرد.
وی اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران را پربار و مفید خواند و از این سازمان به عنوان با نفوذترین تشکل دنیای اسلام نام برد.
نظربایف به دلیل تقارن انتقال پایتخت قزاقستان از المــاتی به اق مـلا با اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی ، در نامه خـود به خاتمی از اینکه نمی تواند در اجلاس شرکت کند پوزش خواسته و به وزیر امورخارجه این کشور اختیار و ماموریت ویژه داده بود تاهیات قزاقستان را در این اجلاس سرپرستی کند. وزیر امور خارجه قزاقستان در مصاحبه ای که در جدیدترین شماره هفته نامه "پانوراما" چاپ الماتی درج شد گفت: دولت "اق ملا"برای کاهش ویاقطع همکاری با ایران تحت فشار امریکا قرار نمی گیرد .
وزیر امور خارجــه قزاقستان در عیـن حال افزود: قزاقستان بنا دارد از تمامی راههای ممکن و مناسب برای صدور نـفت خود از جمله ایران نیز استفاده کند.
* 139 *
۰ نفر