۱ مهر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5768318
T T
۰ نفر
بانک جهانی : فساد مالی یک مشکل جهانی است و مبارزه با ان نیازمند همکاری همه کشورها است # لندن - ایرنا یکم مهر 1376 برابر با 23 سپتامبر 1997 در همایش اخیر بانک جهانی برضرورت مبارزه با فساد مالی و رشوه خواری در تجارت بین المللی و همکاری همه کشورهای جهان در این باره تاکید شد.
در بیانیه ای که از سوی کمیته توسعه بانک جهانی در همایش هنک کنک منتشر شد، امده است: فساد مالی و سوء مدیریت ثبات اقتصادی را تضعیف می سازد و بر فعالیت بخش خصوصی و ادامه طرح های توسعه لطمه وارد می کند.
در همایش بانک جهانی بیشترین مخالفت با طرح مبارزه با فساد مالی از سوی مقام های چین و هند صورت گرفت. لیکن پس از اطمینان خاطر از اینکه کشورهای توسعه یافته نیز حاضر به قبول مسوولیت برای سهم خود در فساد مالی جهانی هستند بیانیه مشترک را امضا کردند.
مقام های چین و هند ادعا کردند تمیز دادن رشوه از حق العمل و کمیسیون در معاملات خارجی دشوار است.
مقام های بانک جهانی گفتند : با روشن شدن این موضوع که کشورهای غربی قصد فرار از مسوولیت های خود در این ارتباط را ندارند کشورهای در حال توسعه تمایل بیشتری به همکاری در زمینه مبارزه با فساد مالی بین المللی نشان داده اند.
*م.ص *
۰ نفر