۱ مهر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5768217
T T
۰ نفر
یک مقام چینی: هنک کنک موقعیت عالی خود را حفظ خواهد کرد # پکن - ایرنا یکم مهر 1376 برابر با 23 سپتامبر 1997 معاون بانک مرکزی چین اعلام کرد که هنک کنک همچنان موقعیت خود را به عنوان مرکز مالی بین المللی حفظ خواهد داد.
به گزارش خبرگزای شین هوا ، "چن یوان" روز سه شنبه در همایش " اقتصاد چین در قرن 21" گفت: سیستم بازار آزاد مالی ، گمرکی و بندری هنک کنک دست نخورده باقی خواهد ماند و سرمایه های خارجی آزادانه می توانند در این بندر جریان داشته باشند.
وی افزود: در چیـن و هنـک کنـک ، دو سیستم پولی مستقل و دو نظام مالی جداگانه وجود دارد و واحدهای پول آنـان به صورت دو ارز خارجی در مقابل هم خواهند بود .
"یوان" گفت: نمایندگان چین در مجامع بین المللی هنگام مذاکره در باره مسایل هنک کنک و یا انعقاد موافقتنامه ها ، از دولت نــاحیه ویژه این بندر نظرخواهی خواهند کرد .
وی اجرای این سیاست ها در هنک کنک را مبتنی بر نظریه "یک کشور دونظام" دانست و تاکید کرد برای سرمایه گذاران خارجی در این بندر هیچ نگرانی وجود ندارد و آینده هنک کنک نیز قابل اطمینان است .
ه * 139 *
۰ نفر