۱۱ مرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5761605
T T
۰ نفر
خانواده های زندانیان ایرانی در باکو در مقابل ساختمان مرکزی ایرنا تجمع کردند # تهران - ایرنا یازدهم مرداد 1376 برابر با دوم اوت 1997 بیش از یکصد تن از خانواده های زندانیان ایرانی در باکو روز شنبه با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی ایرنا در تهران ، نسبت به بدرفتاری دستگاه قضایی و اجرایی جمهوری آذربایجان با این زندانیان اعتراض کردند.
نماینده خانواده های زندانیان ایرانی در "باکو" در گفت و گو با خبرنگار "ایرنا" گفت : زندانیان ایرانی در باکو در وضعیت بسیار بدی بسر می برند.
وی که از ذکر نام خود خودداری کرد، افزود : تاکنون چهار تن از زندانیان ایرانی در باکو به دلیل بدرفتاری ماموران با آنها و بیماری های ناشی از عدم رسیدگی به وضعیت بهداشتی ، درمانی و تغذیه، جان خود را از دست داده اند.
این نماینده گفت : خانواده های زندانیان ایرانی در باکو روز شنبه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و سفارت جمهوری آذربایجان در تهران تحصن خواهند کرد.
خانواده های زندانیان ایرانی در باکو گفتند : اکثر اتهام های وارده نسبت به زندانیان ایرانی بی اساس است.
*ا.ش * *م.ف *
۰ نفر