۳۰ تیر ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5760094
T T
۰ نفر
ترکیه از درون ; برنده و بازنده در صحنه سیاسی ترکیه - 2 # تهران - ایرنا 30 تیر 1376 برابر با 21 جولای 1997 .... اگر به درون ترکیه نگاه کنیم ، خواهیم دید انحلال حزب رفاه گرهی از مشکلات موجود در این کشور را نخواهد گشود .
در یک سال گذشته ، اربکان با ائتلاف با حزب راه راست ، فرصت بازاندیشی در مواضع را به آن داد .
در عین حال ناظران امور ترکیه ، معتقدند که با خارج کردن این حزب مهم غیر دینی از صحنه ، اربکان یک گام به پیش گذاشته وپیروزی مهمی بدست آورده است .
حزب رفاه توانست در انتخابات شهرداری ها مسوولیت 400 شهر را نیز بدست گرفته و با انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ،اعتماد عمومی مردم رانسبت به خویش جلب کند .
فقط در استانبول ، درآمدهای شهرداری اسلامگرای این شهر در بخش آب و فاضلاب از ، 150 میلیارد لیر به 5/2 تریلیون لیر رسیده است .
این موضوع بر اعتبار اربکان و حزب رفاه به نحو فزاینده ای اثر مثبت گذاشته است .
با انحلال حزب رفاه موقعیت اربکان در مجلس ترکیه تغییر چندانی نخواهد کرد و حتی فشار نظامیان نیز نتوانسته است تاثیر چندانی بر تعداد کرسی های حزب رفاه بگذارد .
اگر در گام بعدی ، لائیک ها و نظامیان پس از انحلال حزب رفاه ، مجلس را نیز منحل نمایند ، آنگاه دردسرهای جدی و جدیدی گریبانگیر دولت ییلماز خواهد شد که کمترین آن از دست دادن مشروعیت سیاسی وی خواهد بود .
در بعد روابط خارجی نیز دولت اربکان با بستن قرارداد های بزرک ،تشکیل " گروه 8 " و دعوت از رهبران بزرگترین کشورهای اسلامی توانست گام های مهمی برای منافع سیاسی و اقتصادی کشورش بردارد. در حالی که همزمان، جناح مقابل او با تداوم درگیری ها در مناطق کردنشین، به فراافکنی مشکلات خویش پرداخته و از سویی با واکنش و برخورد سرد اروپایی روبروست .
همه موارد ، از دید کارشناسان سیاسی ، نشانگر موقعیت برتر اربکان و طرفداران او در صحنه سیاسی ترکیه است ، تا آنجا که به گمان این کارشناسان انحلال حزب رفاه نیز جز وقفه ای ناپایدار در این راه نمی تواند به حساب آید.
واقعیت موجود درصحنه سیاسی ترکیه آن است که اسلام گرایان دیگر مانند زمان کودتای ژنرال "اورن" ، اقلیتی نیستند که نادیده گرفته شوند .
حزب رفاه،اکنون بزرگترین نیروی سیاسی - اجتماعی ترکیه است و احتمالا بر میزان محبوبیت آنان از این پس نیز افزوده خواهد شد .
* 139 *
۰ نفر