۲۵ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5756212
T T
۰ نفر
هاشمی رفسنجانی :هیچکس قادر به استفاده از خاک ایران علیه ترکیه نیست # استانبول - ایرنا 25 خرداد 1376 برابر با 15 ژوئن 1997 " اکبر هاشمی رفسنجانی " رییس جمهوری ایران شنبه شب در دیدار"نجم الدین اربکان " نخست وزیر ترکیه با وی اعلام کرد:هیچکس از خاک ایران نمی تواند علیه ترکیه استفاده کند.
رییس جمهوری اسلامی ایران با رد ادعاهای واهی برخی محافل مغرض با هدف ضربه زدن به همکاری های تهران وانکاراگفت :اساس دوستی و همکاری های برادرانه واسلامی دو کشور منطقه نباید دستخوش تبلیغات سوء برخی از مراکز تبلیغاتی محافل مغرض قرار گیرد .
هاشمی رفسنجانی از افزایش حجم مبا دلات تجاری ،اقتصادی ،فنی ،سیاسی ،فرهنگی و تقویت همکاریهای امنیتی میان ایران و ترکیه استقبال کرد.
اربکان نیز در این دیداربا اشاره به همکاری های دو کشور گفت :متاسفانه افرادی با طرح ادعاهای مختلف درصدد هستند روابط دو کشور راخدشه دار کنند .
نخست وزیر ترکیه خواستار تعمیق روابط و همکاری های تهران وانکارا شد.
در این ملاقات اربکان همچنین با بیان این مطلب که گروه 8 (هشت کشور اسلامی در حال رشد )با ابتکار ترکیه و حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است ،اظهار داشت : با امکانات فراوان و استعداد های غنی موجود در کشور های اسیایی قران اینده متعلق به کشور های اسیایی خواهد بود.
نخست وزیر ترکیه با اشاره به همکاریهای دو کشور همسایه گفت : افرادی با طرح ادعا های مختلف درصدد هستند روابط دو کشور را خدشه دار کنند .
وی خواستار تعمیق روابط و همکاریهای ایران و ترکیه شد .
اربکان با تشریح وسایل شکل گیری گروه 8 گفت : از 185 کشور جهان در حال حاضر فقط 35 کشور صنعتی و پیشرفته هستند و بقیه در حال توسعه می باشند و فقط پنج کشور از حق " وتو " در سازمان ملل برخوردار هستند که این روند ، تبعیضی اشکار و ظلمی فاحش است .
* 139 *
۰ نفر