۱۳ خرداد ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5754773
T T
۰ نفر
مسلمان ها و کروات ها در مورد شهرداری های "موستار" به توافق رسیدند # سارایوو - ایرنا 13 خرداد 1376 برابر با سوم ژوئن 1997 مقام های دو حزب حاکم واقع در جنوب بوسنی روز دوشنبه در مورد ایجاد 6 شهرداری به توافق رسیدند.
خبرگزاری "اوناسا" از سارایوو گزارش داد، این توافقنامه توسط " زیاد حاجی عمراویچ " از حزب اقدام دمکراتیک و " میله پولیچ " از حزب دمکراتیک کروات و با حضور شهردار و معاون وی در موستار به امضا رسید.
"ایوان پرسکالو" شهردار کروات موستار گفت : من شخصا فکر می کنم این قرارداد بتواند منافع کروات ها و مسلمان ها را حفظ کند.
"صفت اوروچویچ " معاون شهردار موستار گفت : مشکل برای رسیدن به چنین تصمیمی آن بود که مسلمان ها در بخش غربی و کروات ها در بخش شرقی شهر چگونه بتوانند از منافع خود حفاظت کنند.
براساس این توافق، در هر حوزه شهرداری که اکثریت با مسلمان ها باشد، شهردار آن حوزه مسلمان و معاونش کروات خواهد بود و همین وضعیت برای کروات ها نیز صادق خواهد بود.
حوزه های جدید شهرداری در موستار در سه روز آینده باید توسط مقام های قانونی ایجاد شوند.
توافق برای تاسیس 6 شهرداری یکی از شرایطی بود که سازمان همکاری و امنیت برای برگزاری انتخابات در موستار تعیین کرده بود.
( الف - ع )
۰ نفر