۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5753249
T T
۰ نفر

روابط تجاری دمشق ـ بغداد پس از 17 سال ازسرگرفته می شود

۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5753249
روابط تجاری دمشق ـ بغداد پس از 17 سال ازسرگرفته می شود # ایلام - ایرنا 31 اردیبهشت 1376 برابر با 21 می 1997 رادیوبغداداعلام کرد:در پی گفتگوی مقامات دوکشور سوریه وبغداد روابط صنعتی وبازرگانی دوکشور پس از 17 سال وقفه ازسرگرفته می شود . این رادیو سه شنبه گفت :درگفتگوی "محمد مهدی صالح "وزیربازرگانی عراق و "راسل شلاح " رئیس سندیکاهای تجاری وصنعتی سوریه راههای ازسرگیری روابط تجاری وصنعتی دو کشوربررسی شد.
این رادیو به نقل ازمحمد مهدی صالح گفت :دولت بغداد براساس توافق (نفت ، غذا ) که میان عراق وسازمان ملل متحد منعقد شده ، غذا و دارو از سوریه خریداری خواهدکرد.
راسل شلاح نیز گفت :گفتگوهای انجام شده بامقام های عراقی ثمربخش ودرراستای حفظ منافع دو کشوربود.
روابط عراق وسوریه به خاطراختلاف دیدگاه وخط مشی " حزب سوسیالیست بعث" حاکم بردو کشورازهفده سال پیش تاکنون بطور کامل متوقف شده بود.
۰ نفر