۱ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5749915
T T
۰ نفر

شش موافقتنامه علمی بین ایران و سوریه به امضا رسید

۱ اردیبهشت ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5749915
شش موافقتنامه علمی بین ایران و سوریه به امضا رسید # تهران - ایرنا 1اردیبهشت 1376 برابر با 21 آوریل 1997 در دیدار روزیکشنبه معاون آموزش عالی سوریه با معاون امور ایثارگران، حقوقی و مجلس وزارت فرهنک وآموزش عالی ایران شش موافقتنامه همکاری های علمی، آموزشی به امضا رسید.
عیسی محی الدین، معاون آموزش عالی سوریه و محمد حسن شجاعی فرد، در این دیدار در خصوص همکاری موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با دانشکده مهندسی شهرسازی دمشق و همکاری مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک با دانشکده علوم دانشگاه دمشق به توافق رسیدند.
همکاری بین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با دانشکده کشاورزی حلب و تشرین، همکاری بین دانشکده مهندسی دانشگاه شیرازبا دانشکده مهندسی دانشگاه دمشق و همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز با دانشکده مهندسی دانشگاه دمشق از دیگر موافقتنامه های امضا شده طرفین است.
"عیسی محی الدین" در راس یک هیات عالی رتبه از وزارت آموزش عالی سوریه به ایران سفر کرده است.
* 40 *
۰ نفر