۲۰ فروردین ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5748540
T T
۰ نفر
نخست وزیرمالزی بروحدت مسلمانان جهان وحفظ ارزشهای اسلامی تاکید کرد # گناوه ـ ایرنا 20 فروردین 1376 برابر با 9 آوریل 1997 ماهاتیرمحمد نخست وزیر مالزی در بازدید از دارالقرآن منامه پایتخت بحرین بر وحدت مسلمانان جهان و حفظ ارزش های اسلامی تاکید کرد.
تلویزیون بحرین سه شنبه شب گزارش داد ماهاتیر محمد تمسک به ارزشهای اسلامی را عامل مهم مقابله بافرهنک بیگانه دانسته است .
نخست وزیرمالزی همچنین خواستار ایجاد تحول در ساختار روابط اقتصادی کشورهای مسلمان و ترکیب مناسبات فرهنگی و اقتصادی امت اسلامی شد.
وی به منظور شرکت در یک همایش اقتصادی در بحرین به سر می برد .
* 40 *
۰ نفر