۶ فروردین ۱۳۷۶، ۰:۰۱
کد خبر: 5747322
T T
۰ نفر
وزیرامور خارجه آلمان در سفر به ترکیه سعی در رفع اختلاف دو کشور دارد # بن - ایرنا ششم فروردین 1376 برابر با 26 مارس 1997 " کلاوس کینکل" وزیرامورخارجه آلمان که از روز چهارشنبه سفر رسمی خود را به ترکیه آغاز کرده می کوشد کدورت بین دو کشور را رفع و روابط موجود را حفظ کند .
به دنبال تصمیم چند هفته پیش روسای احزاب دمکرات مسیحی اروپا مبنی بر نپذیرفتن ترکیه در اتحادیه اروپایی ، دامنه اختلافات ترکیه بااروپا گسترش یافته است .
گستردگی دامنه این اختلافات تا آنجا رسید که نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه تهدید کردند که این کشور بااستفاده ازامکانات خود در " ناتو " از گسترش آن به شرق اروپا جلوگیری خواهد کرد.
" کینکل" گفت: تصمیم روسای احزاب دمکرات مسیحی اروپا نظرکامل اتحادیه اروپایی محسوب نمی شود و راه ورود ترکیه به این اتحادیه مسدود نشده است.
" کینکل" تاکید می کند که ترکیه باید نخست ، مساله کردها را از راه صلحآمیز حل و گرفتاری های داخلی خود را از قبیل رعایت حقوق بشر به صورت قابل پذیرش برای اروپا رفع کند تابتوان بطور جدی تری در مورد پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپایی وارد بحث شد.
* 40 *
۰ نفر