۹ بهمن ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5740724
T T
۰ نفر
یک حزب سیاسی طرفدار کردها در ترکیه، با خطر انحلال مواجه است # آنکارا،ایرنا: نهم بهمن 1377 برابر با 29 ژانویه 1999 دادستان کل دیوان عالی قضایی ترکیه، حزب دمکراسی خلق را به هم دستی و همسویی با حزب کارگران ترکیه (پ.ک.ک ) متهم کرده و برای انحلال این حزب نزد دادگاه قانون اساسی ترکیه اقامه دعوی کرده است .
" وورال ساواش "، دادستان کل دیوان عالی قضایی ترکیه روز جمعه ادعاـ نامه خود را تقدیم دادگاه قانون اساسی ترکیه کرد.
در ادعانامه " وورال ساواش " آمده است: حـزب دمکراسی خلق ، موسوم به " هادپ hadep " همانند احزاب منحله دمکراسی و حزب رنجـبر خـلق در کنترل " پ.ک.ک " و در راستای دستورالعمل کمیته مرکزی " پ.ک.ک " دست به این عمل می زند.
ساواش، باادعای اینکه "پ.ک.ک" یک سازمان تروریستی است و از راه قاچاق موادمخدر تامین مالی می کند، تاکید کرده اسـت: حـزب دمکراسـی خـلق رابطـه تنکاتنگی با "پ.ک.ک" دارد و علیه امنیت و تمامیت ارضی ترکیه فعالیت می ـ کند .
وی مدعی شده است، حزب دمکراسی خلق برای سازماندهی کردهای ترکیه زیر چتر "پ.ک.ک" تلاش کرده و در تامین کادر رزمی برای "پ.ک.ک" دست دارد.
ساواش تاکید کرده است: رفتار و اعمال حزب دمکراسی خلق و رابطه ارگانیک این حزب با "پ.ک.ک" مغایر قانون احزاب سیاسی در قانون اساسی ترکیه است و باید منحل شود.
" وورال ساواش " بیش از این نیز با اقامه دعوی در دادگاه قانون اساسی ترکیه، علیه حزب اسلام گرای رفاه، زمینه انحلال این حزب را فراهم کرد.
آگاهان سیاسی در آنکارا با اشاره به اینکه احتمال به نتیجه رسیدن بررسی پرونده انحلال حزب دمرکراسی خلق در دادگاه قانون اساسی تا 29 فروردین ماه آینده، زمان برگزاری انتخابات عمومی ضعیف است ، گفتند: باوجود این اقامـه دعوی علیه حـزب دمکراسی می تواند در آراء مـردم کرد منطقه ، تاثیر بگذارد.
به عقیده این آگاهان، احزاب سیاسی دیگر ترکیه در مناطق کردنشین برای جذب آراء مردم، دست به ائتلاف خواهند زد.
حزب دمکراسی خلق ترکیه در مناطق کردنشین ترکیه پایگاه مردمی دارد و در انتخابات اخیر اکثر آراء در این مناطق را به خود اختصاص داد.
به دلیل عدم دسترسی به حد نصاب لازم در سطح ترکیه نمایندگان این حزب نتوانستند وارد پارلمان شوند.
حزب دمکراسی خلق در انتخابات اخیر 5/4 درصد آراء را به خود اختصاص داده بود.
گفته می شود، شانس حزب فضیلت در مناطق یاد شده برای جذب آراء بیش از سایر احزاب سیاسی این کشور است.
*الف.ع*
۰ نفر