۲۳ دی ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5738985
T T
۰ نفر
اقتصاد آمریکا، در سال 99 ، از ادامه بحران آسیا آسیب می بیند # نیویورک ، ایرنا: 23 دی 1377 برابر با 13 ژانویه 1999 اقتصاد آمریکا در سال 99 از ادامه بحران مالی آسیا به میزان قابــــل توجهی آسیب خواهد دید .
سرویس خبری " بلومبرک " ، روز سه شنبه گزارش داد: 130 عضو انجمن ملـی اقتصاد دانان آمریکا، پیش بینی کردند، سرمایه گزاران بهتر است با عــــدم اطمینانی که نسبت به وضعیت اقتصادی آسیا وجود دارد، در نیمه اول سال جدید بسیار محتاط باشند.
تحلیل گران یادشده، معتقدند: مشکل اقتصادی آسیا، احتمالا تـا سال 2000 یا پس از آن نیز ادامه خواهد یافت.
تقریبا 70 درصد از اقتصاد دانان می گــــویند : بازگشت بازده آسیا با از سرگیری رشد اقتصادی در منطقه تا پیش از سال 2000 بعید است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است : احیاء اقتصاد بیمار ژاپن با درنظـــر گرفتن تقاضای بالا در این کشور برای بازگشت وضعیت آسیا به حالـــــت اولیه ضروری است.
وی، افزود : اگر ژاپن در این امر موفق نشود ، برای دیگر کشـــــورهای آسیایی بسیار مشکل خواهد بود تا مشکل خود را حل کنند.
اکثر آنها معتقدند: اقتصاد به مقدار زیادی در سال 1999 ضعیف خـــواهد شد.
ع / و
۰ نفر