۱۸ دی ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5738562
T T
۰ نفر
رییس جمهوری لبنان: ددمنشی های اسراییل ما را راسخ تر می کند # بیروت ، ایرنا : 18 دی 1377 برابر با هشتم ژانویه 1999 "امیل لحود" رییس جمهوری لبنان با اشاره به ددمنشی های اسراییل بر ضد مردم این کشور تاکید کرد،این جنایت ها تصمیم و ایمان ما را نسبت به آرمان ملی راسخ تر می کند.
"لحود" پنجشنبه شب در بیروت گفت : اینگونه اعمــال نمی تواند ما را از ادامه راهی که برای خود تـرسیم کرده ایم باز دارد ، بلکه موجــب می شود که پایبندی ما به سرزمین و اصول تغییرناپذیرمان بیشتر شود.
رییس جمهوری لبنان افزود: هر دو کشور لبنان و سوریه در سنــگر واحـدی قرار دارند و راه ما یکی است.
"سلیم الحص" نخست وزیر لبنان هم با محــکوم کردن اقدام اخیر نظــامیان اسراییل در تخریب 18 واحد مسکونی روستای ارنون در حاشیه بخش اشغالی جـنوب لبنان این اقدام را نقض تفاهم نامه آوریل دانست.
وی افزود: ما با تماس با مجامع بین المللی ، آنان را در برابر مسوولیت ـ هایشان قرار خواهیم داد.
نظامیان اسراییل طی روزهای اخیر به اقدامات ددمنشانه ای بر ضـد ساکنان بخش اشغالی جنوب لبنان دست زدند.
جمعی از نظامیان اسراییل سحرگاه پنجشنبه بایـورش به روستـای ارنون 18 واحد مسکونی راتخریب کردند.
به دنبال این حادثه، اشغالگران شامگاه پنجشنبه با یورش به روستای محاصره شده شبعا در بخش شرقی جنوب لبنان 25 تن از اهالی را که 16 تن آنان کـودک هستند ، از این روستا اخراج کردند و به سوی مناطق آزاد شده فرستادند.
همچنین دو تن از اهالی روستای شبعا دستگیر و به بازداشتگاه خیام انتقال یافتند.
۰ نفر