۱۶ دی ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5738367
T T
۰ نفر
سفیرجدید ایران استوارنامه خود راتسلیم وزیر خارجه بوسنی هرزگوین کرد # سارایوو ، ایرنا: 16 دی 1377 برابر با شش ژانویه 1999 سفیرجدیدجمهوری اسلامی ایران درسارایوو روزچهارشنبه رونوشت استوارنامه خود را به وزیر امور خارجه بوسنی هرزگوین تسلیم کرد.
سید "همایون امیر خلیلی" در مراسم تسلیم رونوشت استوارنامه خود به "یادرانکوپرلیچ " گفت: جمهوری اسلامی ایران در زمان صلح نیز همانند دوران جنک در بوسنی هرزگوین در کنار دولت و مردم این کشور خواهد بود.
وی افزود : تهران در طول جنک بوسنی هرزگوین تمامی تلاش خود را برای جلوگیری ازبروز فاجعه انسانی دراین کشور به کار گرفت ودرحال حاضرنیزآماده است درعرصه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی همکاری نزدیکی با سارایوو داشته باشد.
وزیرامورخارجه بوسنی هرزگوین نیز در این دیدار گفت: کمک های جمهوری اسلامی ایران به بوسنی ، دراشکال مختلف پایه و اساس خوبی برای ادامه توسعه همه جانبه و دوستانه بین دو کشور است .
"یادرانکوپرلیچ " افزود : با توجه به اینکه ایران ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد ، همکاری دو کشور در استقرار صلح در بوسنی و هرزگوین حائز اهمیت است.
جمهوری اسلامی ایران بعد از استقلال بوسنی هرزگوین اولین کشوری بود که روابط سیاسی و دیپلماتیک در سطح سفیر برقرار کرد.
۰ نفر