۴ آذر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5733744
T T
۰ نفر
رییس حزب کمونیست های ایتالیا، خواستار اعطای پناهندگی سیاسـی به اوجالان # رم ، ایرنا: چهارم آذر 1377 برابر با 25 نوامبر 1998 رییس حزب کمونیست های ایتالیا، روز چهارشنبه ، با ارسال نامــه ای به نخست وزیر این کشور، خواستار اعطای پناهندگی سیاسی به " عبداله اوجالان "، شد.
" آرماندو کوسوتا " ، در نامه سرگشاده خود به " ماسیمو دالما " ، بـا تقدیر از عملکرد دولت وی در مساله اوجالان ، شدیدا از مواضع آمریکا در این مورد، انتقاد کرد.
وی، افزود: دولت ایتالیا، ضمن رعایت کامل استقلال نهادهای قانـــونی و تصمیم گیرنده، باید موضع آشکار خود درباره اوجالان و مساله کردها، یعنـــی شناسایی حقوق پناهندگی سیاسی را اتخاذ کند.
کوسوتا، در نامه خود نوشت که حزب کمونیست های ایتالیا، بر ایـن عقیده است ، پناهندگی سیاسی به رهبر " پ. ک. ک " ، باید اعطا شود، زیرا،این یکی از اصول حقوق قضایی است که ایتالیا، همواره آن را محترم شمرده است.
رییس حزب کمونیست های ایتالیا، همچنین گفت : فشارهای آمریکا و ارایـه راه حل هایی که خوشایند آن است ، معلوم نیست بر روی کدامیـــن اصــــــول بین المللی قرار گرفته است.
کوسوتا، بار دیگر، تاکید کرد: ایتالیا، درمساله اوجالان، حاضر به تحمل فشار از هیچ کس نیست ، حتی از اولین قدرت نظامی جهان.
ع / و
۰ نفر