۸ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5723942
T T
۰ نفر
ایران از کشورهای پیشتاز درزمینه مقابله با سوانح طبیعی است # همدان، ایرنا: هشت شهریور 1377 برابر با 30 اوت 1998 رییس مرکز مطالعه و پژوهش مقابله با سوانح طبیعی ایران گفت : جمهوری اسلامی ایران در زمینه مطالعات و طرحهای آماده برای مقابله با سوانح طبیعی به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در جهان مطرح است.
فرزین فردانش روزیکشنبه درهمدان افزود: نتایج تحقیقات کارشناسان ایرانی درزمینه مدیریت سوانح و راه های عملی برای مقابله و رفع اثرات بلایای طبیعی در اختیار مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
وی گفت: مرکز پژوهش و مطالعات سوانح طبیعی دربنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، مرکز بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله دروزارت فرهنک و آموزش عالی، مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران و چند مرکز آموزش عالی درایران طرحها و تحقیقات جامعی درخصوص علل وقوع ونحوه مقابله بابلایای طبیعی تهیه کرده اند.
وی گفت: دانش ایران در زمینه سوانح و بلایای طبیعی در قالب 60 عنوان کتاب تاکنون گردآوری وبه سازمانها و مراکز بین المللی در این رابطه ارایه شده است.
۰ نفر