۸ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5723930
T T
۰ نفر

به نام خدا

۸ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5723930
به نام خدا مشتـرکین گرامی در خبر شماره 40 زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان ، 16 تا 29 مهر ( هشت تا 21 اکتبر ) صحیح است که بــه اشتباه 16 تا 29 شهریور ( هفت تا 20 سپتامبر) درج شده بود .
ضمن پوزش لطفا تصحیح فرمایید .
با تشکر سردبیر
۰ نفر