۸ شهریور ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5723885
T T
۰ نفر
نخست وزیر هند از تشدید اسلام گرایی در پاکستان ابراز نگرانی کرد # دهلی نو ، ایرنا: هشت شهریور 1377 برابر با 30 اوت 1998 نخســت وزیر هنــد روز شنبه از تصمیم اسلام آباد برای اصلاح قانون اساسی پاکستان و مبنا قرار دادن قران کریم بعنوان بالاتـرین قانون آن کشور بشدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاریهای هند ، " اتل بیهاری واجپایی " به خبرنگاران هندی گفت : افزایش تندروی مذهبی در هر کشوری مایه نگرانی همسایگانش خواهد بود.
واجپایی اظهار داشت :با توجه به تصمیم دولت پاکستان، هند تمامی تدابیر لازم برای حفظ امنیت خود را در پیش خواهد گرفت.
نخست وزیر هند ، اقدام اسلام آباد را گامــی به عقب توصیف کرد و افزود: انچه در آستانه قرن بیست و یکم در پاکستان اتفاق می افتد ، بدون شــک بر کشورهای افغانستان و اسیای مرکزی تاثیر خواهد گذاشت.
واجپایی باتاکید براینکه قصد دخالت در مسایل داخلی اسلام اباد را ندارد ، اضافه کرد : اما تحولاتی که در پاکستان اتفاق می افتد ، موجب نگرانی من شده است.
هند معتقد است که" محمد نواز شریف " نخست وزیر پاکستــان پس از حمـلات مـوشکی آمریکا به سودان و افغانستان از سوی گروههای تندرو اسلامی تحت فشار قرار گرفته و برای خشنود کردن آنها این تصمیم را اتخاذ کرده است.
۰ نفر