۲۰ مرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5721832
T T
۰ نفر
ایرناازخبرنگاران رسانه های جمعی برای تجمع درمقابل سفارت پاکستان دعوت کرد # تهران ، ایرنا - 20 مرداد 1377 برابر با 11 اوت 1998 خبرنگاران ایرنااز خبرنگاران رسانه های جمعی دعوت کردند، به منظـور درخواست آزادی فوری "محمود صارمی" ، روز چهارشنبه به همراه آنان مقابـــل سفارت پاکستان در تهران تجمع کنند.
خبرنگاران ایرناقرار است ساعت 11 صبح روز چهارشنبه در اعتراض به ربوده شدن محمودصارمی خبــــرنگار ایرنا در افغانستان ، مقابل سفارت پاکستان در تهـــران تجمع کنند.
صارمی که از حدود یک سال و نیم پیش به عنوان خبرنگار و مسوول دفترایرنا در افغانستان فعالیت می کرد ، روز شنبه توسط گروه طالبان در مزارشریف به اسارت گرفته شد.
۰ نفر