۷ مرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5720519
T T
۰ نفر
خانه های بازسازی شده مسلمانان در منطقه استولاتس بوسنی با بمب منفجر شد # سارایوو ، ایرنا: هفت مرداد 1377 برابر با 29 ژوئیه 1998 چندین خانه بازسازی شده متعلق به مسلمانان در روستای " پیه شیـــواتس کولا" در منطقه استولاتس سه شنبه شب توسط افراد ناشناس با بمب منفجر شد.
وزارت کشور کانتون " نرتوا"، اعلام کرد: بر اثر انفجار به ایـن واحدها خسارات سنگینی وارد آمد.
درپی انفجاردراین خانه ها، سرپرست دفتر سازمان ملل در امـور پناهندگان روز چهارشنبه در موستار با تایید این خبر اعلام کرد: این انفجارها زمانــی به وقوع پیوست که کمتر از دوساعت به بازگشت 70 آواره مسلمان به این روستا باقی مانده بود.
از مارس سال جاری تا کنون، این سی و هفتمین انفجاری است که در منطقه استولاتس که تحت کنترل کروات ها است ، به وقوع می پیوندد.
گزارش دیگری حاکیست که در ساعت یک بامداد روز چهارشنبه، کلــــــیسای کاتولیک پتاروپاوله مقدس ، بر اثر انفجار بمبی دچار خسارات سنگین شد، اما به کسی آسیب نرسید.
همچنین، بمب دیگری در ساعت چهار بامداد روزچهارشنبه در مقابل هـفته- نامه " دان " ، چاپ سارایوو دراین شهر منفجر شد .
" سناد پچانین " ، سردبیر هفته نامه دان، از این حادثه به عنوان حمله دیگر به مطبوعات مستقل بوسنی یاد کرد.
ع / و
۰ نفر