۳ مرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5720049
T T
۰ نفر
چین نسبت به تحقق برنامه های تجاری سال 1998 اطمینان دارد # پکن ، ایرنا: سه مرداد 1377 برابر با 25 ژوئیه 1998 سخنگوی وزارت تجارت خارجی و همکاری هـای اقتصادی چیــن گفت : این کشور اطمینان و توانایی ایــن را دارد کـه دســـتیابی به 345 میلیارد دلار ارزش مبادلات تجاری تعیین شده برای سال 1998 را تحقق بخشد.
خبرگزاری " شین هوا " روز شنبه به نقل از " هو جائو کینک " گزارش داد: چین با چالش های عمده تجاری در نیمه دوم سال میلادی جاری به خاطـر وخیم شدن بحران مالی آسیا، مواجه است .
وی تصریح کرد به هر حـال رشد تجارت جهانی و شرایط مناسب اقتصادی داخلی این امکان را به چین می دهد که در برابر این بحران ایستادگی کرده و به تمام اهداف خود دست یابد.
هو گفت : چین از همه شرکت ها می خواهــد که ظرفیت های خود را افزایـــش هزینه هایـــشان را کاهش دهند، وتدابیر اضطراری اتخاذ کنند تا بتوانند از عهده اوضاع متغیر بر آیند و میزان خطرات را تقلیل دهند.
ارزش مبادلات بازرگانی چین درسال گذشته به 325 میلیارد دلار رسید که رشد آن در مقایسه با سال پیش از آن 1/12 درصد بود.
ارزش مبادلات تجاری شش ماه اول سال میلادی 1998 با2/5 درصد رشد به 4/151 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه در ســال 97رشد کمتری نشان می دهد.
* 139 *
۰ نفر