۴ تیر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5716767
T T
۰ نفر
الوطن: پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر آمریکا یک رویداد مهم سیاسی بود # ابوظبی - ایرنا: چهار تیر 1377 برابر با 25 ژوئن 1998 روزنامه " الوطن " چاپ دوحه روز پنجشنبه پیروزی تیم ملی فوتبـــــال جمهوری اسلامی ایران بر تیم ملی فوتبال آمریکا در چارچوب رقابت های جــام جهانی فوتبال را یک رویداد مهم سیاسی خواند .
الــوطن که نزدیک به محافل وزارت امور خارجه قطر است در سرمقاله خود با اشـاره به شادمانی که در نتیجه این پیروزی بسیاری از کشورهای عربی را فرا گرفت وحمایت از تیم ملی فوتبال کشورمان نوشت این مسابقه فرصتی برای حمله خود جوش به آمریکا بود .
ایــن روزنامه قطری افزود انچه که در این زمینه در کشورهای عربی روی داد یک نــظر سنجی واقعی به شمار می رفت ونشان دهنده حجم نفرت از سیاست آمریکا در میـــــــان افکار عمومی عرب بود که آمریکا از این امر با خبر ومطلع شد .
الـــوطن با تاکید بر اینکه انچه روی داد بسیار درخور توجه بود نوشت چنانچه آمــــریکا این واکنش ها را نادیده بگیرد ودلایل ان را جستجو نکند دچار اشتباه بسیار بزرگی خواهد شد .
ایـــــن روزنامه دلیل این امر را در یاس ونومیدی اعراب از جانبداری اشکار ومطلـــــق آمریکا از رژیم صهیونیستی بر ضد حقوق مشروع اعراب ونیز احساس عمیق به ظـــلم وستم آمریکا به مردم عراق در نتیجه محاصره اقتصادی این کشور دانست .
این روزنامه قــطری در ادامه نوشت این مسابقه تنها یک رویداد زودگذر ورزشی نبود بلکه علاوه بر این یک نظر سنجی خود جوش ، درست وصادقانه برای درک احساسات میلیون ها تن از اعراب ومسلمانان بود .
الوطن در پایان تاکـــید کرد کارشناسان آمریکایی باید این پدیده را بررسی کنند وابعاد ودلایل ان را عمیقا درک کنند .
۰ نفر