۳ تیر ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5716687
T T
۰ نفر
شاخص های کل قیمت سهام و صنعت در بورس تهران کاهش یافت # تهران - ایرنا: سه تیر 1377 برابر با 24 ژوئن 1998 شاخص های کل قیمت سهام و صنعت در بازار اوراق بهادار تهــــران در روز چهارشنبه به ترتیب به 39/1605 و 53/1356 واحد رسید که نسبت به شاخص های کل قیمت سهام و صنعت در روز دوشنبه به ترتیب به میزان 59/0 و 19/1 واحد کاهش نشان می دهد.
شاخص کل مالی نیز در معاملات روز چهارشنبه با 19/5 واحد افزایش نسبت به شاخص روز دوشنبه به 83/3978 واحد رسید.
بازار اوراق بهادار تهران روز جاری شاهد داد و ستد 695 هزار و 45 سهم از سهام شرکت های پذیرفتـــــه شده به ارزش بیش از 2 میلیارد و 231 میلیون ریال بود.
اسناد مالکیت این تعداد سهام در روز چهارشنبه در 665 نوبت برای 261 نفر از خریداران تغییر نام یافت .
در معاملات سهام امروز بازار اوراق بهادار تهران ، قیمت سهام 10 واحد تولیدی افزایش و ارزش سهام 13 واحد تولیدی کاهش داشت.
براساس این گزارش ، آخرین نرخ خرید و فروش واریزنامه های صادراتی در روز جاری با دو ریال افزایش قیمت نسبت به اخرین معامله به یک هزار و 838 ریال رسید.
۰ نفر