۲۶ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5715754
T T
۰ نفر
مطبوعات به مردم چه می گویند؟(روزنامه های صبح سه شنبه )1- # تهران - ایرنا: 26 خرداد 1377 برابر با 16 ژوئن 1998 "ابــــرار" ...........
* با امضای یک بیانیه مشترک توسط وزیران خارجه دو کشور عنوان شد:توافق های ایران و گرجستان برای گسترش همکاری های اقتصادی (خبر-ص1 ) - امنیت منطقه قفقازباید در جهت منافع تمامی کشورهای منطقه تامین شود * ازسوی رییس کمیسیون بازرگانی مجلس اعلام شد:طرح مجلس برای مقابله باافزایش بی رویه قیمت برنج (خبر-ص1 ) * واردات "کره "آزادشد(خبر-ص1 ) * وزیرکشور، یکشنبه آینده از عملکرد خود دفاع می کند(خبر-ص1 ) * جهان فوتبال ایران را باورکرد(خبر-ص1 ) - رویتر:حالا آلمان وآمریکاازایران وحشت دارند * مدیرعامل شرکت مخابرات ایران : سهمیه ویژه "تلفن همراه "برای برخی مشاغل اختصاص می یابد(خبر-ص1 ) * سن رای دهندگان به 18 سال افزایش می یابد(خبر-ص1 ) * انجمن صنفی روزنامه نگاران : همکاران مطبوعاتی حدود آزادی خودرابابرآیند دیدگاه های هیات منصفه انطباق دهند(!!)(خبر-ص1 ) - بدینوسیله انجمن صنفی روزنامه نگاران ازدادگاههای مطبوعاتی مصرانه انتظاردارد،که ضمن رعایت تناسب میان مجازات وجرم درصدوراحکام قضایی ،حقوق روزنامه نگاران شاغل درنشریات راموردتوجه واحترام قراردهند * رییس سازمان بازرسی کل کشور:همه منتظررای دادگاه پرونده شهرداری تهران هستند(خبر-ص3 ) * وزاری نفت کشورهای عضواوپک تشکیل جلسه می دهند(خبر-ص4 ) * "جشنواره بزرک تابستانی "درجزیره کیش برگزارمی شود(خبر-ص9 ) * 84 هواپیمای جنگی پیام "ناتو"رابه اطلاع "میلوسویچ "رساندند(خبر-ص آخر) * جهان رسانه ها(خبرویژه -ص آخر) - روزنامه "تایمزمالی "چاپ "لندن "نوشت :پیش بینی هاآن است که جناحهای رقیب (!)ایران سرگرم فعالیت هستندتابه یک توافق مبتنی برمصالحه باحفظ ظاهربرسند(!)که براساس آن ،محکمه "غلامحسین کرباسچی "پایان یابد.این روزنامه به نقل ازتحلیلگران نوشت :کرباسچی به حبس محکوم ولی بخشوده خواهدشد * 139 *
۰ نفر