۱ خرداد ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5712902
T T
۰ نفر
ژاپن برای هفتمین سال متوالی در صدر کشورهای اعتباردهنده جهان قرار گرفت # توکیو- ایرنا اول خرداد 1377 برابر با 22 می1998 ژاپن سال گذشته با برخورداری از 124 تریلیون و 587 میلیارد ین سرمایه در فراسوی مرزهایش، برای هفتمین سال متوالی در صدر کشورهای اعتباردهنده جهان قرار گرفت.
" هیکارو ماتسوناگــا" وزیر دارایی ژاپن روز جمعه گفت : میزان سرمایه های ژاپـن در خارج از کشور سال گذشته نسبت به سال قبل از ان 5/20 درصد افزایش یافته است.
امـارهای رسمی نشان می دهد که ژاپن سال گذشته 355 تریلیون و 731 میلیارد ین در خارج از کشور دارایی داشتــه که نسبــت به سال 1996 حدود 6/15 درصد افزایش یافته است.
دارایی کشورهای خارجی نیز پارسال در ژاپن بـه 231 تریلیون و 145 میلیارد ین رسیده که نسبت به سال پیش از ان 1/13 درصد بیشتر شده است.
وزارت دارایـی ژاپن پس از کسر کردن این دو رقم میزان سرمایه های ژاپن در خارج از کشور را 124 تریلیون و 587 میلیارد ین اعلام کرده است.
کارشناسان اقتصادی ، افزایــش رقم اعتبارهــای پرداختی بانکهای ژاپنی به شعبـه های خارج از کشور را علت افزایش یکباره میزان سرمایه گذاری ژاپن در خارج از کشور می دانند.
۰ نفر