۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5711984
T T
۰ نفر

کردهای معترض، به مقر سازمان ملل در ژنو حمله کردند

۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۷، ۰:۰۱
کد خبر: 5711984
کردهای معترض، به مقر سازمان ملل در ژنو حمله کردند 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین- مقرسازمان ملل - ایرنا 25 اردیبهشت 1377 برابر با 15 می1998 حدود 30 تن از کردهای معترض به دولت ترکیه، سالن ورودی مقـــر سازمان ملل در ژنو را به اشغال خود در آوردند.
این کردها، روز جمعه، شعارهایی برضد دولت ترکیه سر دادنـــد و عملیات نظامی ارتش این کشور را در مناطق کردنشین ترکیه محکوم کردند.
نیروهای امنیتی سازمان ملل که به علت ایام برگزاری نشست سازمان جهانی تجارت (دبلیو.تی.او) در ژنو تقویت شده بودند، نتوانستند از ورود این کردها به داخل محوطه سازمان ملل جلوگیری کنند.
یک سال پیش از این نیز، یک صد تن از اکرد ، محل سازمان ملل را در ژنو ساعت ها به اشغال در آوردند.
این گروه، فقط هنگامی حاضر به ترک محل شد که " کوفی عنان " دبیــر کل سازمان ملل ، پیامی در محکومیت عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین شمال عراق صادر کرد.
ع / و
۰ نفر